บ้านชมเดือน

จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 500 - 800 บาท