น่านเจ้า โฮเทล

จำนวนที่พัก 135 ห้อง, ราคา 900 - 2,500 บาท