บ้านไทย รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 20 ห้อง , ราคา 1,050 - 2,600 บาท