บาราดารี

จำนวนที่พัก 4 ห้อง , ราคา 800 - 1,200 บาท