บัวทอง โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 35 ห้อง, ราคา 100 - 200 บาท