ไหมไทย โฮเทล

จำนวนที่พัก 112 ห้อง, ราคา 410 - 720 บาท