สายทิพย์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 66 ห้อง, ราคา 260 - 380 บาท