โพธิ์ทอง อินน์

จำนวนที่พัก 29 ห้อง, ราคา 400 - 500 บาท