บ้านสบาย ชายทะเล

จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 900 - 1,200 บาท