บันดาหยา รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 88 ห้อง , ราคา 1,300 - 4,000 บาท

http://www.bundhayaresort.com

info@bundhayaresort