วิเศษอินน์

จำนวนที่พัก 29 ห้อง, ราคา 320 - 350 บาท