โฮมสเตย์หมู่บ้าน เครื่องเบญจรงค์ บ้านกลาง

จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 600 - 600 บาท