.จองโรงแรมที่พักยอดนิยมของไทยและต่างประเทศ กับ Agoda.com (Favourite Countries Hotel Bookings)

จองโรงแรม ที่พักราคาถูกในเมืองยอดนิยมต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กับ Agoda.com ท่านสามารถระบุวันที่จะเข้าพัก เลือกให้แสดงราคาและรายการโรงแรมต่างๆได้ การจองทำผ่านระบบ Internet โดยชำระค่าโรงแรมด้วยการตัดบัญชีบัตรเครดิต จากนั้นท่านจะได้รับ Voucher เพื่อนำไปแสดงที่โรงแรมตอน Check in


https://www.agoda.com/th-th/cities.html?cid=9168&asq=+xFJVSYW3XxPslbEhq78/UvUDObFlZOWf9XQCRTfGzgwihAd74YH9m+NILdRR1UrRkD5Mlw/APLZ0Fd2BzWiqV+K4o6VUccAgSc1HCe6osE=&ckuid=db2fa041-6c24-49c5-93ad-7507b9bc2575