โรงแรม

โรงแรม

THE THAI HOUSE

ราคา 800 บาท/คืน

V.P. 94

ZION BUNGALOW

พัดลม

กนกรัตน์รีสอร์ท

กบาลถมอร์ โฮเทล

จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 4,000 - 5,500 บาท

กบินทร์ โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 45 ห้อง , ราคา 150 - 400 บาท

กบินทร์อินเตอร์

มี 21 ห้องๆ ละ 250, 1200 บาท

กบินทร์อินเตอร์ โฮเทล

จำนวนที่พัก 21 ห้อง , ราคา 250 - 1,200 บาท

กมล ฟาร์ม

จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 950 - 1,100 บาท

กมลพันธุ์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 500 - 1,200 บาท

กมลา ดรีมส์