วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ โดยการโอนเงินผ่านตู้ ATM หรือผ่านบัญชีธนาคารของผู้ผลิตสินค้าโอทอป หรือศูนย์ โอทอปซึ่งผู้ผลิตจะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบ