สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

Image

อินเทอร์เน็ตตำบล

บทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัว โดย สมเกียรติ ผโลประการ (22 มี.ค. 2544)

Image

Success Story สู่ความสำเร็จไทยตำบลดอทคอม

ไทยตำบลดอทคอม ได้ดำเนินการเปิดใช้มาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2543 จากการริเริ่มที่ทำข้อมูล 20 ตำบลแรกด้วยความยากลำบาก และด้วยความอุตสาหะ