สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

Image

ผลิตภัณฑ์ OPC ปี 2555 รายจังหวัด

สินค้าโอทอป OPC จากการคัดสรร ปี 2555 แยกเป็นรายจังหวัด (OTOP Product Champion 2012 by Provinces)

Image

สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดอยุธยา

จังหวัดอยุธยา (Ayutthaya OTOP Product Champion 2012)

Image

สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ (AmnatCharoen OTOP Product Champion 2012)

Image

สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดอ่างทอง

สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดอ่างทอง (Angthong OTOP Product Champion 2012)

Image

สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดกำแพงเพชร

Image

สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2555 (OPC 2012)

รายการสินค้า OPC จากการคัดสรร ปี 2555

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2555

ได้มีการประกาศผลในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรระดับ 1-5 ดาว จำนวน 10,093 รายการ ในการคัดสรรนั้น ได้มีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เอาไว้และมีคุณภาพในระดับหนึ่ง