สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2552 (OPC 2009)

รายการสินค้า OPC จากการคัดสรร ปี 2552 enter image description here สินค้า สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2552 แบ่งตามระดับดาว

enter image description hereสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว คลิกที่นี่

enter image description hereสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว คลิกที่นี่

enter image description hereสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว คลิกที่นี่

enter image description hereสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว คลิกที่นี่