สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ (AmnatCharoen OTOP Product Champion 2012)

รายชื่อผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555

ดาว ประเภทผลิตภัณฑ์ หมวดผลิตภัณฑ์ รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
5 อาหาร น้ำพริก 370100046 แจ่วบองสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกค่าย 28 ม.5 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 854165140
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370100099 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่ 105 ม.3 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 085-4108152
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370100100 ข้าวกล้อง นางจำปา สุวะไกร 106 ม.5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 081-1859652
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370100114 ข้าวสารหอมมะลิ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีเกษตรธัญญเจริญ 126 ม.15 ถนนอรูรประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 45511969
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370100218 ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ กลุ่มสตรีเกษตรบ้านเหล่าพรวน 2 ม.1 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 821514211
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370100220 ข้าวขาวดอกมะลิ105 วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนครบวงจรตำบลไก่คำ 56 ม.10 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 813935928
5 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 370300026 น้ำจิ้มเนื้อวัว น้ำจิ้มเนื้อวัวตรานกยูงทอง 19 ม.3 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 872506521
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370300040 ข้าวกล้องหอมมะลิ กลุ่มข้าวกล้องหอมมะลิบ้านหนองสะโน 35 ม.8 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 862506342
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370300103 ข้าวกล้อง กลุ่มข้าวกล้องบ้านโคกพระ หมู่ 10 119 ม.10 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 819550256
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370500015 ข้าวกล้องหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ตำบลนาเวียง 138 ม.9 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 898021596
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370500022 ข้าวหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชนเพิ่มพลังชุมฃนเสนางคนิคม 186 ม.2 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 085-3070698
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370500042 ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนโคก 1 ม.7 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 0878741530 , 087-4554882
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370500062 ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเนินกุง 9 ม.6 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 857646588
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370500063 ข้าวกล้องหอมมะลิภูไท วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ม.7 นาสะอาด 156 ม.7 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 890670802
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370600108 ข้าวกล้องหอมมะลิ105 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง 60 ม.5 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 856354577
5 อาหาร น้ำพริก 370700033 น้ำพริกปลาร้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านกุงชัย 168 ม.13 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 810687402
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370100006 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 19 ม.1 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 087-6215742
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370100023 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านวังแคน 129/1 ม.3 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 087-9969063
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370100117 เสื้อผ้าสำเร็จรูป กลุ่มเย็บผ้าสตรีช่างทอง 163 ม.9 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 847078083
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370100212 ผ้าพื้นเรียบ กลุ่มทอผ้าเหล่าเจริญ 15 ม.5 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 856563455
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370200048 รองเท้ายางรถยนต์หุ้มส้น กลุ่มรองเท้ายางรถยนต์ 93 ม.1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 848336082
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370200063 ผ้าคลุมไหล่ กลุ่มทอผ้าบ้านหินขัน 56 ม.4 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 878791526
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370200064 ผ้าขาวม้าเชิงขิด กลุ่มทอผ้าบ้านนิคมแปลง 2 62/1 ม.9 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 892862270
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370300018 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านฤกษ์อุดม 46 ม.7 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 862627946
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370300032 ผ้ามัดหมี่หมักโคลน กลู๋มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่ 10/1 ม.7 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 862531172
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370300059 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านโค้งอร่าม 177 ม.2 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 899474193
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370300066 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มอาชีพบ้านสว่างเหนือ 20 ม.4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 872614106
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370300158 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าโสร่งมัดหมี่ 16 ม.2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 833671446
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370400063 กระเป๋าหนังวัว นางประทุมรัตน์ นาแพง 119 ม.16 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 083-1283346
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370400077 กระเป๋าหนังวัว นายเกรียงไกร สุดอุ่น 17 ม.10 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 854137144
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370400110 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าปทุมแก้ว 5 ม.4 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 087-9591499
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600109 กระเป๋าผ้าฝ้ายลายขิด กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ 39 ม.2 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 896683973
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600152 กระเป๋าผ้าโสร่งไหม กลุ่มเยาวชนรุ่นที่2 37 ม.2 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 849096268
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600173 กระเป๋าช้อปปิ้งปากตรง กลุ่มวิสาหกิจุชมชนสายฝนกระเป๋าผ้าขิด 15 ม.15 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 815792103
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370700034 ผ้าพื้นเรียบ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหมบ้านหัวดง 43 ม.10 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 862498512
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370700042 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอเสื่อกกและผ้าบ้านดงมะยาง ม. 1 61 ม.1 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 804741018
5 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 370100162 สบู่เหลวผสมสมุนไพรมะขาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำกลาง 104 ม.7 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 817603396
5 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 370500023 ผลิตภัณฑ์กำจัดขน วิสาหกิจชุมชนยาหม่องน้ำมันงา 128 ม.2 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 081-0757231
4 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370100109 ข้าวกล้อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านถ่อนใหญ่ 16 ม.8 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 877101249
4 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370300036 ข้าวหอมมะลิ โรงสีชุมชน 102 ม.6 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 8900554508
4 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370300037 ข้าวกล้องหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาผาง 96 ม.2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 844179905
4 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370300064 ข้าวหอมมะลิแดง กลุ่มแปรรูปข้าว 53 ม.6 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 837279172
4 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370400002 ข้าวกล้อง กลุ่มสตรีข้าวกล้องบ้านดอนม่วง 53 ม.6 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 870064724
4 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 370500059 ข้าวกล้อหอมมะลิ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องหนองคู 5 ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 081-0650654
4 อาหาร ขนม 370700027 ขนมทองม้วนอบสมุนไพร กลุ่มขนมทองม้วนอบสมุนไพรจากธรรมชาติ 106 ม.8 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 879646364
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370100030 เสื้อผ้าสำเร็จรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสิ่งทอ 288/250 ม.9 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370100031 เสื้อสำเร็จรูป นายกฤษฎา เกียรติกิตติกร 288/249 ม.9 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370100041 ผ้าพื้นเรียบ กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่ 421 ม.15 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 837244275
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370100043 ผ้าสไบขิด กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิด 122 ม.3 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 852058153
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370100045 ผ้าลายเกล็ดเต่า กลุ่มสตรีทอผ้าหนองหินใต้ 73 ม.11 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 085-1640052
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370100050 ลูกแก้วผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญ 169 ม.8 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 801717372
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370100053 ผ้าขาวม้า สตรีทอผ้าบ้านหนองหินเหนือ 43 ม.3 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 877768540
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370100191 รองเท้าหนัง นายเกียรติชัย สายเจียง 69 ม.9 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 879515358
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370100221 ผ้าขาวม้า กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่ 138 ม.2 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 862619439
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370200042 ผ้าเกร็ดเต่า กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเจริญ 54 ม.2 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 8333767155
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370200043 ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 54 ม.8 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 45851223
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370300030 เสื้อสำเร็จรูป นางละมัย อวยพร 44 ม.7 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 862531172
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370300031 เสื้อสำเร็จรูป กลุ่มตัดเย็บเสื้อสำเร็จรูป 3 ม.7 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 862531172
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370300093 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาผาง 26 ม.6 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 089-0054508
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370300094 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพระ ม.3 98/1 ม.3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 086-0444581
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370400011 ผ้าถักโครเชต์ กลุ่มถักโครเชต์ หมู่ที่1 ตำบลจานลาน 4 ม.1 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 857714690
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370400105 กางเกงสำเร็จรูป นายทองใบ รัตนศรี 22 ม.5 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 084-4349295
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370400116 ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรพนา บ้านตำแย 127 ม.8 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 862051223
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370500006 ผ้าคลุมไหล่(ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์) กลุ่มหัตถกรรมบ้านนาสะอาด 74 ม.7 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 818791125
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370500032 รองเท้าหนัง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องหนัง 28 ม.10 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 862610728
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370500051 กระเป๋าผ้า กลุ่มตัดเย็บครื่องหนัง 183 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 080-4850533
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370500075 สูทบูติคสตรี กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 84 ม.1 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 879613740
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600003 แหวนเงิน นายธีรพงษ์ กันธิยา 14 ม.6 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 870883398
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600017 ปิ่นปักผมสตรี กลุ่มร่วมมิตรโอทอป 29/3 ม.1 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 862485308
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370600033 ผ้าขาวม้าลายขิด กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ 38/2 ม.5 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 872458763
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370600034 เสื้อชุดผ้าขาวม้า กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 52 ม.2 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 884656557
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600073 กระเป๋าโทรศัพท์มือถือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกท่าโพธิ์ 15 ม.12 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 894263510
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600151 กระเป๋าผ้าไหม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สานและผ้าไหม 29 ม.6 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 899492949
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600166 ชุดเครื่องประดับไม้มงคล กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านคำพระ 112 ม.2 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 848368807
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600171 กระเป๋ากุ๊นข้าง กลุ่มเย็บกระเป๋าหนังบ้านคำพระ 125 ม.2 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 849619379
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 370600181 เครื่องประดับ นายประยูร ศิริคุณ 16 ม.13 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 887164903
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370700090 ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน กลุ่มทอผ้าไหม 68 ม.8 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 866531356
4 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 370100085 ที่นอน 15 ช่อง 3 พับก๊ก นางวิไล ผ่องแผ้ว 55 ม.10 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 874400144
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370100124 เสื่อกกลายมัดหมี่ กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้าน 19 ม.7 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 081-19972862
4 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 370100143 กล่องไม้ไผ่โบราณ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 121 ม.5 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 087-2559041
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370100167 เสื่อม้วน กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า 61 ม.7 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 087-8793978
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370600095 เสื่อกกลายขิด กลุ่มทอเสื่อกกลายขิด 14 ม.6 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 872625205
4 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 370200034 แชมพูสระผม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ป่าก่อ 11 ม.1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 857498838
4 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 370300033 ชลิตาแว็กซ์น้ำผึ้งกำจัดขน ชลิตาแว็กซ์น้ำผึ้งกำจัดขน 143 ม.3 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 896269132
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370100020 มวยนึ่งข้าว กลุ่มจักสานโนนผึ้ง 29 ม.7 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 084-7362064
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370100059 ตระกร้าเถาว์วัลย์ ตะกร้าเถาว์วัลย์ 27 ม.8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 845319192
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 370100083 ป้ายตัวอักษรไม้ กมลวรรณ บัวลา 121 ม.5 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 807691512
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370200013 ตะกร้าพลาสติก กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงคำเดือย 60 ม.8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 849224346
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370400023 ไม้กวาดดอกหญ้า วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนสูง 32/1 ม.12 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 872539303
3 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 370500055 หมอนฟักทอง กลุ่มสตรีแม่บ้านหัตถกรรมหนองคู 154 ม.3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 080-7291516
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370600008 เสื่อกกลายขิด กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย 36 ม.2 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 856324032
3 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 370600070 หมอน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนขวานลายขิด ม.4 27 ม.4 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 895786690
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370600074 ตระกร้าหวาย ตระกร้าหวาย นายคำ วีระสุข 38 ม.9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 892857592
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370600089 เสื่อกกลายมัดหมี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสกสว่างทอฝัน 11 ม.5 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 811951289
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 370600145 ปิ่นโต นายถนัด เสมอดี 24 ม.7 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 801469541
3 ของใช้ อื่นๆ 370700020 ปักผ้าครอสติส กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครอสติสและผลิตภัณฑ์ถังโครเซน์ 10 ม.1 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 0821454659 ,0807329140
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 370700043 เสื่อกก กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ 59 ม.2 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 869038482
3 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 370100039 น้ำหมากเม่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแสงเพชร 9 ม.10 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 868731914
3 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 370500033 ผงขัดผิวสมุนไพรสกุนตลา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธรรมชาติหนองฮายด์ 327 ม.9 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 087-8772970
2 อาหาร ขนม 370100034 ขนมทองม้วนอบสมุนไพรไอโอดี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาคำ 45 ม.7 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 819665890
2 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 370200059 กล้วยตาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขันแก้ว บ้านหินขัน 39 ม.4 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 862485346
2 อาหาร ขนม 370600148 ขนมทองม้วน กลุ่มสตรีสตรีสหกรณ์บ้านหัวดง 2 20 ม.10 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 856588730
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 370100022 เสื้อผ้าสำเร็จรูป นางเสวียน สุขจันทร์ 288/308 ม.9 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370500029 ผ้าสไบ กลุ่มทอผ้าบ้านเนินกุง 150 ม.6 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 804807603
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 370700045 ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านดงมะยาง 53 ม.7 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 892325336
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 370100185 แจกันไม้ไผ่ กลุ่มโฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว 77 ม.10 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 818787833
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 370100216 หมอนขวาน กลุ่มสตรีก้าวหน้าบ้านหนองเรือ 13 ม.2 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 850166335
2 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 370700002 สุรากลั่นชุมชน นางฟ้า วิสาหกิจชุมชนบุญพิทักษ์สุรากลั่น 106 ม.9 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 862499440