สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดอ่างทอง

สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดอ่างทอง (Angthong OTOP Product Champion 2012)

จังหวัดอ่างทอง (Angthong OTOP Product Champion 2012)

ดาว ประเภทผลิตภัณฑ์ หมวดผลิตภัณฑ์ รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 150300014 ข้าวเคลือบสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวโรงสีเทพประทาน 2 12/1 ม.2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 35868251
5 อาหาร ประมงแปรรูป 150400002 ปลาส้ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านโคกพุทรา 14 ม.1 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 899002765
5 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 150400049 แดงชวนชิมลูกชิ้นเมืองทอง โรงงานลูกชิ้นเมืองทอง พาณิชย์ จำกัด 65 ม.4 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 35836388
5 อาหาร น้ำพริก 150600055 น้ำพริกเผาโบราณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม 69/2 ม.2 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 843376211
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 150600044 รองเท้าสตรี วิสาหกิจชุมชนรองเท้าแฟชั่นสตรี 31/2 ม.6 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 859352193
5 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 150400057 ลูกประคบสมุนไพร แม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก 136 ม.5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 081-9462651
4 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 150100070 ไข่นกกระทาต้มบรรจุถุงสูญญากาศ บ.เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด 57/1 ม.2 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 035-611444
4 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 150200004 หมูทุบ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจรเข้ร้อง 194/1 ม.1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 081-8512265
4 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 150200025 มะกรูดเชื่อม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 61 ม.3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 898985140
4 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 150200056 มะกรูดซ่า กลุ่มบ้านแม่บุญจง สมุนไพรเชื่อม/แช่อิ่ม 41 ม.2 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 085-8273027
4 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป 150300010 เต้าหู้นมสด วิสาหกิจชุมชนบุษกรเต้าหู้นมสดอำเภอป่าโมก 23/ข ม.6 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 0812944309/0865525085
4 อาหาร ขนม 150300011 ข้าวเหนียวแดง วิสาหกิจชุมชนขนมแก้วตา 41 ม.2 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 834948914
4 อาหาร ขนม 150400014 ขนมเปี๊ยะฮ่องเต้ใส้ฟัก น.ส.ศิริวรรณ ด่านพัฒนามงคล 425-426 ม.5 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 35691006
4 อาหาร ขนม 150400055 ทองม้วนรสกุ้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางระกำ 1 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 878262755
4 อาหาร ประมงแปรรูป 150500010 ปลาดุกฟูผัดพริกขิง กลุ่มแปรรูปปลาพิทักษ์ฟาร์ม 88/1 ม.6 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 848931181
4 อาหาร ขนม 150600036 ขนมลูกเต๋า ร้านทรงนิมิตร 464 ม.6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 822214696
4 อาหาร พืชผัก ผลไม้ 150700001 มะม่วง กลุ่มพัฒนาอาชีพผลไม้ส่งออก 64 ม.2 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 813656755
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 150300020 ผ้าตัดชุดเขียนลายบาติก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจิตรกรรมไทยบาติก 514 ม.3 ถนนราษฏรบำรุง ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 891793923
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 150400043 กระเป๋าผ้าต่อหูหวาย กลุ่มกระเป๋า - รองเท้าผ้าไทย 9 ม.5 ซอยเตาเหล็ก 1 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 851718077
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 150500012 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย นางสาวรัตนา แซ่เอี๊ยว 154/1 ม.7 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 871195239
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 150600041 รองเท้าผ้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาง 19 ม.10 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 861360756
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 150700014 สร้อยคอ กลุ่มเครื่องประดับจากลูกปัด 117 ม.3 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 899048525
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 150700017 ผ้ามัดหมี่ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่หน้าวัดโบสถ์ 25 ม.2 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 824853579
4 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 150100002 มอเตอร์ไซต์ บ้านหุ่นเหล็ก 41/2 ม.6 ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 081-3393345
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150100078 กระเป๋าผักตบชวาลายกุหลาบเดคูพาจ กลุ่มจักสานผักตบชวา 50 ม.2 ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 081-7921203
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150200034 กระเป๋า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมหานาม 19 ม.3 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 081-4879159
4 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 150200039 ชุดรองเท้านารีหนวดฤาษี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว 82/1 ม.1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 081-7947375
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400004 เก้าอี้ PAPAYA นางสมศรี สารภท 92 ม.9 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 812084614
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400006 ออมสิน กลุ่มจักสานงิ้วราย 1 ม.8 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 812084614
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400009 กระเป๋าเชลล์นัท กลุ่มวิสหากิจชุมชนจักสารลายศิลป์ 48/4 ม.7 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 817946622
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400026 กระเป๋าสะพายลายยกดอก ข้าวหลามตัด กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านโพธิ์รังนก 36/1 ม.1 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 086-5143619
4 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 150400001 ลูกประคบสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและส่งเสริมอาชีพบ้านหงษ์ 62/1 ม.5 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 086-1341576
3 อาหาร ขนม 150200042 ขนมเปี๊ยะ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราชสถิตย์ 22 ม.2 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 081-6290192
3 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 150500015 หน่อไม้หั่นลวก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผลิตไผ่หวาน 139 ม.4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 814374097
3 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป 150700003 กระยาสารท กลุ่มแม่บ้านดอนกุ่ม 44 ม.7 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 871229689
3 อาหาร ขนม 150700013 ทองม้วน กลุ่มแปรรูปผลผลิตและขนมไทย 23 ม.5 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 867836401
3 อาหาร ขนม 150700016 กะหรี่ปั๊ป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน 32 ม.2 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 895488625
3 ของใช้ อื่นๆ 150100032 กระเป๋าจักสานผสมหนัง กลุ่มสตรีกระเป๋าหนังตำบลบ้านแห 3/2 ม.1 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 082-2343553
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150100056 ที่ใส่ดินสอ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 77/2 ม.2 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 084-49703988
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150100085 กระเป๋าลายโชว์ต้น กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น 19/2 ม.1 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 089-9003474
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150200052 กระเป๋าถือสตรีลายน้ำไหลประยุกต์ กลุ่มจักสานผักตบชวาไชยภูมิ 58/2 ม.2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 084-0862897
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 150300005 ศาลพระภูมิไม้สักทรงไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำศาลพระภูมิไม้สัก 91/2 ม.3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 899859066
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400005 Rabbit นางสาวบุญยนุช ฝากมิตร 1 ม.8 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 081-6056255
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400010 กระเป๋าถือไม้ไผ่ดอกพิกุล กลุ่มอาชีพจักสาน 43 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 819472631
3 ของใช้ อื่นๆ 150400033 พืชผักสวนครัวและผลไม้เทียม นางรสสุคนธ์ ม่วงเขียว 44 ม.1 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 081-9067188
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400037 กระเป๋าถือจักสานลายจิ๊กซอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า 77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 089-6851697
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400038 กระเป๋าทรงรีลายตะขอ กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า 57 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 089-2213264
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400039 กระเป๋าทรงเหลี่ยมลายตะขอกลับ กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลบางเจ้าฉ่า 10 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 090-7984930
3 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 150400040 ดอกกุหลาบจากใบตอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี 149 ม.3 ถนนแปดแก้ว-บางพลับ ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 35639186
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150400047 กระเป๋าทรงแปบทองลายดอกพิกุล กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 36 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 818534598
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 150400059 หมอในมุ้งไม้ป้าปุ้ม วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยบางเจ้าฉ่า 4/2 ม.6 ซอยชญาดา ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 860521237
3 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 150400060 ช่อกล้วยไม้เสือโคร่งเฟรมนาฬิกา กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ 58 ม.1 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 035-644156,081-9912290
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150500018 ตะกร้าลายพิกุลสี่เหลี่ยม กลุ่มจักสานหวายไม้ไผ่ 156 ม.1 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 035870281-2
3 ของใช้ อื่นๆ 150500020 ต้นตาลต้นกล้วยประดิษฐ์ ต้นไม้ประดิษฐ์บ้านเทวรินทร์ 5 ม.7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 861269207
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150500021 ชั้นพลาสติกสาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพรานพัฒนา 118 ม.2 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 35695072
3 ของใช้ อื่นๆ 150600064 ภาพนูนต่ำบนกระดาษ กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย 8/1 ม.2 ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 816633456
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150600070 กระเป๋าสตรีขอบทอง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตลาดใหม่ 65/4 ม.2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 817705915
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150600081 ตะกร้าอเนกประสงค์ กลุ่มจักสานกระเป๋าจากเชือกมัดฟาง 49/1 ม.5 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 899023618
3 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร 150100067 ปลาการบูร นางภคพร เซ็งแซ่ 72 ม.5 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 085-1984417
2 อาหาร ขนม 150100053 ขนมเปี๊ยะพิมจำปา กลุ่มสตรีจำปาหล่อ 5/1 ม.6 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 081-5710306,089-2419444
2 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 150200040 มะกรูดเชื่อม กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 21 ม.2 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 081-9914298
2 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป 150400012 ข้าวแต๋นน้ำแตงโม กลุ่มแปรรูปอาหาร 65 ม.1 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 081-2924253
2 ของใช้ เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา 150100042 ชุดของใช้ในห้องน้ำ A กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิคชุมชนวัดชัยมงคล 91/1 ถนนเทศบาล 5 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 081-2979132
2 ของใช้ เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา 150300002 "ตุ๊กตาชาววัง""ชุดมวยไทย""" กลุ่มอาชีพตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ 67/1 ม.1 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 081-2555654
2 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 150300021 กล้วยไม้ฟาแลนด์นอฟซีส วิสาหกิจชุมชนพฤกษาป่าโมก 188/ข ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 035662189,0865662054
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 150300027 กลองยาว/กลองทุกชนิด กลุ่มอาชีพทำกลองตำบลเอกราช 35 ม.6 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 081-5874841
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150500009 ตะกร้าดอกพิกุลจิ๋ว กลุ่มอาชีพจักสานหวายและไม้ไผ่ 44 ม.10 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 848653717
2 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 150500013 ต้นไม้มงคล กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เพชรมงคล 134/1 ม.7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 891992262
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 150500014 ตะกร้าแปดเหลี่ยม วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีกจักสานหวายและไม้ หมู่ 12 31/3 ม.12 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 847767234
2 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 150500017 ต้นไผ่ประดิษฐ์ TFต้นไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดับ 139/1 ม.4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 851723287
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 150600073 ขันโตก กลุ่มหัตถกรรมบ้านตลาดใหม่ 25 ม.3 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 817463643