สุดยอดสินค้า OPC ปี 2555 จังหวัดอยุธยา

จังหวัดอยุธยา (Ayutthaya OTOP Product Champion 2012)

ดาว ประเภทผลิตภัณฑ์ หมวดผลิตภัณฑ์ รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
5 อาหาร ข้าวกล้องและข้าวสาร 140800032 ข้าวกล้องเพาะงอกกรุงเก่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อบริโภคแบบครบวงจร 54 ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ 35391833
5 อาหาร ประมงแปรรูป 141600024 ปลาเนื้ออ่อนแดงย่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำสำพะเนียง 98 ม.1 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 083-7188191
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 140100062 เสื้อเด็กกรุงศรี นายสวรรค์ วิจันทร์ 37/1 ม.4 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-9616-2230
5 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 141100021 ผ้าไหม-ผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มผ้าทอยกอยุธยา 41/3 ม.1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 081-9460948
5 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 140100029 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา นางฐิตกุล สุดจินดา 2/20 ถนนเดชาวุธ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-1991-6451 / 08-7995-9896
5 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 140300014 ช้อน ส้อม มัด ชุดบนโต๊ะอาหาร อรัญญิกแฮนด์คราฟท์ 51/2 ม.6 ถนนบ้านชุ้ง-พระนอน ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 086-0718186,089-2021563
5 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 140300015 เครื่องใช้แสตนเลสบนโต๊ะอาหาร (ชุดช้อน) นายพสิษฐ์ นาคะบุตร 44/1 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 035-715048,081-9943396
5 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 140400032 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง 24 ม.4 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 35704175
5 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 140100056 แชมพูสมุนไพร กาญจนาสมุนไพรไทย 9/2 ม.7 ถนนป่าโมกสายเก่า ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-1946-2421
5 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 140700013 แชมพูน้ำนมข้าว กลุ่มเครื่องสำอางค์สมุนไพรสุพัตรา 44/33 ม.5 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-301488,081-6675223
4 อาหาร ขนม 140100030 โรตีสายไหม บังอิมรอน โรตีสายไหม 16/4 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-58124288
4 อาหาร ขนม 140500022 เค้กกล้วยหอมนิศานาฏ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหารนิศานาฏ 49 ม.6 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 814029821
4 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป 140800010 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจมูกข้าวกล้องหอมนิล บริษัท เอส ที เอ็ลช เบฟเทอเรจ จำกัด 44 ม.11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 08-8922-9992
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 140300075 กระเป๋าธนบัตรหนัง ประเวชน์ กระเป๋าหนัง 87/4 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 140600034 เสื้อถักโครเชต์ กลุ่มถักโครเชต์ 8/2 ม.8 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 901072490
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าผืน 141100006 ผ้าไหม-ผ้าฝ้ายทอมือ นายสรวิชญ์ แหละตี 41 ม.1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 812861470
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 141100018 เสื้อผ้าเด็ก กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กลำตาเสา 69 ม.10 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-275917,089-9004346
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 141100034 เครื่องประดับงาช้าง นางทองดี จิรจำรูญศักดิ์ 157/60 ม.5 ซอย2 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 081-9843437
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 141200033 กระเป๋าถือสตรีหนังต่อ กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ 61/2 ม.7 ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-275885
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 141200062 กระเป๋าสาน นางจันทิรา สุทธิประเสริฐ 51/1 ม.2 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 086-8136237
4 ผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 141400033 กางเกง นางเฉียบ ข่อยแก้ว 47/1 ม.9 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 817956104
4 ของใช้ อื่นๆ 140100011 หัวโขนจำลอง ม.ล. พันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ 5/1 ม.1 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-9233-0019
4 ของใช้ อื่นๆ 140100026 ปั้นจิ๋ว กลุ่มหัตถกรรมบ้านวังหลัง 147/6 ม.8 ถนนป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-5667-1825
4 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 140100084 ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ 34/4 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-244-727
4 ของใช้ อื่นๆ 140100089 ชุดเชรามิดเครื่องหอม เครื่องหอมเก้ากลิ่นอยุธยา 99/10 ม.5 ซอยหมู่บ้านกรุงศรีธานี ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-1852-5465
4 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 140300012 มีดชุดทำครัวอเนกประสงค์ กลุ่มมีดอรัญญิกวินัย รวยเจริญ 162/3 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 082-19998
4 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 140300025 ช้อน(ชุดคาว) ส.อรัญญิก 32 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 089-6784432
4 ของใช้ อื่นๆ 140400033 ดอกบัว กลุ่มศิลปประดิษฐ์ช้างใหญ่ 25/3 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 819476038
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 140400035 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา วิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา 5 ม.2 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 866070357
4 ของใช้ อื่นๆ 140600005 ปั้นจิ๋วดินไทย กลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย 212/7 ม.6 ถนนอุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 832544555
4 ของใช้ อื่นๆ 140600061 ฐานบัวแก้ว กลุ่มเป่าแก้วประดิษฐ์ 139/153 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 891057824
4 ของใช้ จักสาน ถักทอ 140700012 งอบใบลาน กลุ่มจักสานงอบ 57/1 ม.5 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 867623504
4 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 141200029 เรือสำเภาพาณิชย์ นายกิตติภัทร์ เพ็งดิษฐ์ 93/633 ม.11 ซอยบ้านแพนพัฒนา 11 ถนนสามโคก-เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 084-1660056
4 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 140400019 น้ำลูกยอ วิสาหกิจชุมชนช้างน้อยพัฒนา 3/1 ม.2 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 819946396
4 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 140500036 เต้าหู้นมสด รสแคนตาลูป นายแสวง ศรีจันทร์ 11 ม.6 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 08-1868-7751
4 เครื่องดื่ม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 141100019 อารียารังนก กลุ่มรังนกอารียา 312/2 ม.5 ซอยพยอม 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 089-0219880
4 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 140100083 ใยไผ่ขัดตัว ปรีชา เวชประสิทธิ์ 51 ม.9 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-6794-9940
4 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 140300063 สบู่แนชเชลรัล แฟนซี ช้างไทย บุญบำบัส ไทยแลนด์ 107/188 ม.5 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 822341088
4 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 140600056 สบู่อัลมอน ทองคำ น้ำผึ้ง นางสาววรนุช ภาคานาม 1 ม.9 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 855550256
4 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 140600058 สมุนไพรบำรุงผม กลุ่มสตรีศรีมาลัย 26/1 ม.11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 35706660
4 สมุนไพรฯ เครื่องสำอางสมุนไพร 141200011 สบู่สมุนไพร นางรินรณี ตะเคียนโต 127-128 ถนนธรรมสิทธิ์เสนา (ฆ) ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 089-6129144
3 อาหาร ขนม 140400036 ข้าวตังหน้างากะทิสด บ้านขนมกรกมล 5/1 ม.2 ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 844478678
3 อาหาร เนื้อสัตว์ นม ไข่แปรรูป 140600029 แกงมัสมั่นเนื้อ-ไก่ นางสาววิลาสินี วันปาน 80/1 ม.5 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 819335356
3 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 140800026 กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง กลุ่มสตรีร่วมใจพัฒนา 1/6 ม.1 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 894809629
3 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 141100045 มะขามคลุก นางจารุมัย สุขรอด 100/774 ม.12 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 089-7862929
3 อาหาร พืชผัก ผลไม้ 141500018 ผักปลอดสารพิษ นางสุทัด จันทร์ลอย 15/2 ม.4 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 087-1628690
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 140100066 ชุดตะวันเจิดจรัส จิตราเครื่องประดับ 65 ม.9 ซอย4 แยก 2 ถนนอู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 09-0150-2995, 081542552
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 140200044 กระเป๋าใส่สตางค์และมือถือ สุชิน เฟื่องศิลป์ 50 ม.1 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 827849469
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 141100009 กระเป๋าถือจากเส้นพลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข 29 ม.3 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 081-9918477
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 140100040 ปลาตะเพียนใบลาน กลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลาน 13 ม.1 ซอย4 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-1506-3160
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 140100045 ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ นาย ไตรทิพย์ ไตรพรหม 10 ม.7 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-9179-7160
3 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 140300001 เคียว นายพยงค์ ทรัพย์มีชัย 170/3 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 089-8025549
3 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 140300002 มีดอรัญญิก (มีดทำครัว) นายบุญชู ศรีสุข 84 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 817578238
3 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 140300016 มีดดาบ นายปิยะ แก้วกุดั่น 10/1 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 815873452
3 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 140400044 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม กลุ่มอาชีพศิลปประดิษฐ์สนามชัย 23/2 ม.1 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 081-8533185
3 ของใช้ อื่นๆ 140400092 ดอกไม้แห้งอบหอม กลิ่นลีลาวดี บริษัท สยามรักษ์ จำกัด 19 ม.4 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 825559696
3 ของใช้ อื่นๆ 140400112 แก้วประดิษฐ์ กลุ่มแก้วประดิษฐ์ 39 ม.3 ถนนสามโคก-เสนา ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 818074628
3 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 140600054 ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านกรด 58 ม.7 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 899015966
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 140700001 จักสานไม้ไผ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานตำบลหันสัง 19/1 ม.1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 087-1203106
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 140700014 ซอด้วง นายสมชาย ต้นสน 59/3 ม.4 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 087-0183565
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 140700033 จักสานหวาย (ตะกร้าช้าง) กลุ่มอาชีพหัตถกรรมหวาย 21/1 ม.4 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 884628561
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 140800003 ตะกร้าเชื่ยนหมาก นายบุญเลิศ สุขสุทิน 72/1 ม.8 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 854245474
3 ของใช้ อื่นๆ 141000014 ชุดต่อประกอบบ้านทรงไทยจากไม้สัก ยี่หวาโมเดล 33/381 ม.3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 899924529
3 ของใช้ เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา 141000015 โคมทองส่องลาย กลุ่มสามเมืองเบญจรงค์ 40/108 ม.3 ซอย4 ถนนกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 821972682
3 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 141100005 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์นิรดา 55 ม.2 ถนนพหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 081-8057958
3 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 141100014 เรือจำลอง กลุ่มเยาวชนต่อเรือจำลอง 74 ม.4 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 086-0997781
3 ของใช้ อื่นๆ 141200037 กัดลายกระจก กลุ่มกลัดลายกระจก 6 ม.7 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 089-1356354
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 141200054 ฝาชีพร้อมถาดหวาย วิสาหกิจชุมชนวู๊ดแอนด์แบมบู 51 ม.2 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 089-2397689
3 ของใช้ อื่นๆ 141300010 กล่องใส่ทิชชู่ผ้าไหม กลุ่มณัฐณิชาหมอนอิง 18 ม.7 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 817752910
3 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 141300019 หมอนใบชา บุษกรเครื่องนอน 91 ม.8 ซอยวัดมฤคทายวัน ถนนตลิ่นชัน-สุพรรณ ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 819810311
3 ของใช้ เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา 141300032 เบญจรงค์ สมชายเบญจรงค์ 61/3 ม.3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 819915146,035790000
3 ของใช้ จักสาน ถักทอ 141600015 พัดบุหงา กลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลบ้านใหม่ 9/1 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 089-0863195
3 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร 140100020 ยาหม่องสูตรไพล ร้านสมุนไพรวังโบราณเภสัช 63/37 ม.2 ถนนป่างแสง ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-1408-5013
2 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 140500043 มะพร้าวแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มเทพนาคา(มยุรี ขนมไทย) 46 ม.6 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 35884605
2 อาหาร ข้าวและธัญพืชแปรรูป 140600060 สาหร่ายทะเลชุบแป้งทอด บริษัท เอสแอนด์ที เยนเนอร์รัลฟู๊ด จำกัด 139/485 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 35353571
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 140100017 เครื่องประดับหินสี เครื่องประดับหินสี 140/2 ม.8 ถนนป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-1853-6461
2 ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย 141200060 กระเป๋าถือรูปไข่ลายพิกุล ทองสุข สุขเกษม 27/1 ม.1 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-396319
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 140100005 กะลามะพร้าว นางสาว ปริญญา แจ้งบุรี 43 ม.12 ซอยแจ้งบุรี ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-5422-3817
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 140100038 บ้านทรงไทยจำลอง นาย ณรงค์ สมบัติรักษ์ 138/15 ม.8 ซอยป่ามะพร้าว 10 ถนนป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 08-7400-5345,0897928149
2 ของใช้ อื่นๆ 140200037 กล่องกระดาษสา กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 225 ม.10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 086-373436
2 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 140300046 มีดดาบ มีดตราสมอ 88 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 035-359046
2 ของใช้ โลหะหรือทำจากโลหะเป็นหลัก 140300050 มีดพก นางศรีปทุม แก้วกุดั่น 10/3 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 858135686
2 ของใช้ ไม้ - ทำจากไม้เป็นหลัก 140500021 ตากะลานวดฝ่าเท้า กลุ่มตากะลาเพื่อสุขภาพ 12/1 ม.8 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 818035197
2 ของใช้ เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา 140600031 โอ่งและแจกันหุ้มผ้าไหม กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และแจกันหุ้มผ้าไหม 85/1 ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 866103287
2 ของใช้ เคหะสิ่งทอ 140600038 กล่องกระดาษทิชชู กลุ่มอาชีพงานผลิตภัณฑ์จากผ้า 122 ม.9 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 0867553067,035262185
2 ของใช้ เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา 140700025 ตุ๊กตาเรซิ่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เซ็นเตอร์ อาร์ต 77 ม.6 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 089-4589871
2 ของใช้ จักสาน ถักทอ 140700035 ฝาชี กลุ่มอาชีพจักสานไทยโบราณ 37 ม.4 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 083-2399638
2 ของใช้ อื่นๆ 140700037 แจกันดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มรีไซเคิล ประดิษฐวัสดุเหลือใช้ 89 ม.1 ถนนเอเซีย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 081-9883551
2 ของใช้ อื่นๆ 140700038 เรือนไทยจำลองย่อส่วนจากดิน เรือนไทยย่อส่วนจากดิน 4 ม.1 ต.ทางกลาง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 817763073
2 ของใช้ อื่นๆ 140800009 ที่นอนสัตว์เลี้ยง น.ส.แก้วตา อยู่สอาด 78/1 ม.10 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 08-9188-2560,08-9882-1698
2 ของใช้ อื่นๆ 141000003 ไม้แขวนเสื้อบุนวมแขวนกางเกงได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย 7/3 ม.5 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 089-9856720
2 ของใช้ อื่นๆ 141100016 เทียนแฟนซี กลุ่มอาชีพนรารัตน์สปา 544 ม.5 ซอยพยอม 3 ถนนพหลโยธิน ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 086-0018306
2 ของใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ 141100032 ดอกบัวจากเศษวัสดุเหลือใช้ นายกวี กิจเกษม 79/182 ม.2 ซอยบ้านเจษฎา5 ถนนพหลยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 082-9817793
2 ของใช้ อื่นๆ 141400037 ครกหินกลึง กลุ่มอาชีพหัตถอุตสาหกรรมครกหินกลึง 3 ม.12 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 870450766
2 สมุนไพรฯ ยาจากสมุนไพร 140600071 ยาน้ำมันนวดมะรุม บริษัท ฟอเร็สไซด์ จำกัด 43/11 ม.10 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 849026249
1 อาหาร ประมงแปรรูป 140400027 ปลาหวาน นายคุณากร กลิ่นระรื่น 3/3 ม.2 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 895409203
1 อาหาร ผักและผลไม้แปรรูป 141200050 กล้วยอบม้วน กลุ่มแม่บ้านคลองมโนราห์ 26/2 ม.9 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 081-4345472