รายละเอียดผู้ที่ผ่านการคัดสรร OPC ปี 2555

รายละเอียดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการคัดสรร OPC (OTOP Product Champion) ปี 2555 แสดงในไฟล์ EXCEL สามารถเข้าชมได้โดยคลิกที่นี่