สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

Image

สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2555 (OPC 2012)

รายการสินค้า OPC จากการคัดสรร ปี 2555

Image

VIDEO CHANNEL 2 : โอทอปของสมาชิก (Member OTOP)

วิดีโอ โอทอปของสมาชิกไทยตำบล

Image

VIDEO CHANNEL 4 : OTOP Fairs & Activities

วิดีโองานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปและกิจกรรมที่เกี่ยวกับโอทอป (Videos of OTOP Fairs & Activities)

Image

การค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชน

บทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัว โดย สมเกียรติ ผโลประการ (25 ก.พ. 2544)

Image

อินเทอร์เน็ตตำบล

บทความนี้ เขียนขึ้นเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัว โดย สมเกียรติ ผโลประการ (22 มี.ค. 2544)

Image

Success Story สู่ความสำเร็จไทยตำบลดอทคอม

ไทยตำบลดอทคอม ได้ดำเนินการเปิดใช้มาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2543 จากการริเริ่มที่ทำข้อมูล 20 ตำบลแรกด้วยความยากลำบาก และด้วยความอุตสาหะ