สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

ข้อมูลตำบล (Subdistrict Information)

ข้อมูลตำบล ในเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมใหม่

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2555

ได้มีการประกาศผลในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรระดับ 1-5 ดาว จำนวน 10,093 รายการ ในการคัดสรรนั้น ได้มีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เอาไว้และมีคุณภาพในระดับหนึ่ง