การรับสมัครสมาชิกผู้ผลิตสินค้าโอทอป

OTOP Producer Member Benefits

เว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมใหม่ เปิดบริการโปรโมทสินค้าโอทอป เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป มีบริการเผยแพร่สินค้าของท่านให้หาพบได้ง่าย โดยดูในหน้าแรกของไทยตำบล หรือ ค้นหาจาก Google ก็พบ และยังได้เพิ่มบริการ e-Commerce ที่ท่านสามารถตรวจดูคำสั่งซื้อและติดต่อกับผู้ซื้อได้โดยตรง ซึ่งไทยตำบลมีบริการ Call Center คอยช่วยประสานงานและแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา