โฆษณาโดยแบนเนอร์/ Text Link

ไทยตำบลดอทคอม ให้บริการโฆษณา สินค้าและบริการของท่าน ในราคาย่อมเยา โดยมีทั้งแบนเนอร์และ Text Link
ตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในรูปข้างบน ดังนี้


1.Left Top Small Banner ขนาด 200 x 80 pixels Link ไปยังเว็บไซต์ของท่าน
2.Left Middle Small Banner ขนาด 200 x 75 pixels Link ไปยังเว็บไซต์ของท่าน


3.Advertising Text Link โดยข้อความสั้นๆ แล้ว Link ไปยังเว็บไซต์ของท่าน


ผู้ที่สนใจจะลงโฆษณากับไทยตำบลดอทคอม ติดต่อสอบถามราคา ได้ที่อีเมล
thaitambon2021@gmail.com


หมายเหตุ :
1) สำหรับการลงโฆษณาโดยติดแบนเนอร์นั้น ขอให้ท่านทำแบนเนอร์ตามขนาดที่ระบุ ส่งให้ไทยตำบลดอทคอม ด้วย
2) การลงโฆษณา อย่างต่ำ 3 เดือน ถ้าลง 1 ปี จะมีส่วนลดพิเศษให้