งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP Fairs)

งานสินค้าโอทอปและข่าวการจัดงาน (OTOP Fairs & Programs)

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ปี 2558
enter image description here


งานโอทอปซิตี้ 2558 (OTOP City 2015)
กำหนดจัดงาน วันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี


งานศิลปาชีพ ประทีปไทย โอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี (Silpachip OTOP Fair 2015)
enter image description here
วันที่ 8-16 สิงหาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี เวลา 10.00 - 21.00 น.
The Silpachip OTOP Fair was held on August 8-16, 2015 at Impact, Muangthong Thani, Challenger Halls 1-3.


งานโอทอปมิดเยียร์ 2558 (OTOP Midyear 2015)
enter image description here
ระหว่างวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2558 ณ อาคารอิมแพค Hall 3 - 8 อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
OTOP Midyear 2015 Fair, Impact Halls 3 - 8, May 25 - 31, 2015


การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ปี 2557
enter image description here
งานโอทอปซิตี้ 2557 (OTOP City 2014)
enter image description here
ระหว่างวันที่ 16 - 24 ธ.ค. 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ Hall 1- 3 อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
OTOP City 2014 Fair, Challenger Halls 1 - 3, December 16 - 24, 2014


งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี (Silpachip OTOP Fair 2014)
จัดระหว่างวันที่ 11 - 19 ส.ค. 2557 ณ อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
Silpachip OTOP Fair, Impact Muangthong Thani, Halls 1 - 3, August 11 -19, 2014


งานโอทอปมิดเยียร์ 2557 (OTOP Midyear 2014)
enter image description here
จัดระหว่างวันที่ 26 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. 2557 ณ อาคารอิมแพค Hall 1- 8 อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
OTOP Midyear 2014 Fair, Impact Halls 1 - 8, May 26 - June 1, 2014


การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ปี 2556
Year 2013


งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี (ครั้งที่ 2) (The Art & Craft OTOP Fair 2013)
จัดระหว่างวันที่ 10 -18 ส.ค. 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี


งานโอทอปมิดเยียร์ 2556 (OTOP Midyear 2013)
จัดระหว่างวันที่ 28 พ.ค. ถึง 2 มิ.ย.2556 ณ อาคารอิมแพค Hall 1- 8 อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
OTOP Midyear 2013 Fair, Impact Halls 1 - 8, May 28 - June 2, 2013