กิจกรรมไทยตำบล สินค้าจัดทำใหม่ (Thaitambon Activities)

15 ปี กับการลงพื้นที่เพื่อช่วยผู้ผลิตสินค้าโอทอป โดยจัดทำข้อมูลเผยแพร่และส่งเสริมการตลาดให้ทางเว็บไซต์ ไทยตำบลดอทคอม อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมต่างๆของไทยตำบลดอทคอม
enter image description here
มกราคม - มีนาคม 2559
ไทยตำบลดอทคอมได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงรูปภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ที่แสดงเป็น Thumbnail ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยจะเพิ่มให้ถึงขนาดกว้าง 200 พิกเซล และจะจัดทำภาพสินค้าเก่าๆที่มีขนาดเล็กให้ดูดีขึ้น โดยเริ่มจากสินค้าของสมาชิกไทยตำบลก่อน ซึ่งจะปรับปรุงภาพสินค้าผู้ประกอบการละ 20 - 30 รายการก่อน และจะมีการใส่พื้นเป็น Background ด้วย และต่อด้วยสินค้าเด่นของศูนย์โอทอปเชียงใหม่และศูนย์โอทอปพุแค และผู้ผลิตรายอื่นๆ ภาพสินค้าที่ปรับปรุงแล้วดูได้ที่นี่


ธันวาคม 2558
จัดทำข้อมูล ผลิตภัณฑ์ TOP Ten of OTOP CITY 2015 โดยใช้บัญชีการคัดเลือกของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ Top 10 ของแต่ละหมวดสินค้า แต่ละภาค ประมาณ 245 รายการ ซึ่งในระยะแรก ใช้การค้นหาสินค้าจากไทยตำบลดอทคอมก่อน และจะมีการปรับปรุงรูปภาพเพิ่มเติมต่อไป จากงาน OTOP City 2015
สินค้าโอทอป Top 10 ที่ได้จัดทำแล้วดูได้ที่นี่


พฤศจิกายน 2558
10 พฤศจิกายน กำหนดไปจัดทำข้อมูลสินค้าโอทอปและอีคอมเมิร์ซ เพิ่มขึ้นที่ จังหวัดนครปฐม


ตุลาคม 2558
14 ตุลาคม จัดทำข้อมูลสินค้าโอทอปอีคอมเมิร์ซ เพิ่มขึ้นที่ ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี รวมสินค้าที่จะนำเข้าขายในระบบอีคอมเมิร์ซ 230 รายการ และได้ถ่ายภาพสินค้า รวม 850 ภาพ เข้าชมสินค้ามาใหม่ได้ที่นี่
enter image description here


8 ตุลาคม ไปจัดทำข้อมูลสินค้าโอทอปและอีคอมเมิร์ซ เพิ่มขึ้นที่ จังหวัดสิงห์บุรี มีกลุ่มอาชีพนำสินค้ามาถ่ายทำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จำนวน 39 กลุ่ม และสมัครเข้าขายสินค้าโอทอปอีคอมเมิร์ซ จำนวน 4 กลุ่ม อ่านรายละเอียดและเข้าชมสินค้ามาใหม่ คลิกที่นี่
enter image description here


กันยายน 2558
25 กันยายน เยี่ยมชมงานโอทอป ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี และ ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค ดูหน้าสรุปเว็บเพจคลิกที่นี่
enter image description here


9 กันยายน จัดทำข้อมูลสินค้าโอทอปอีคอมเมิร์ซ เพิ่มขึ้นที่ ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป บริเวณใต้ทางด่วนสีลม เป็นการจัดทำครั้งที่ 2 **จำนวนสินค้า 106 รายการ


สิงหาคม 2558
จัดทำข้อมูลสินค้าโอทอป/อีคอมเมิร์ซ เพิ่มขึ้นที่ ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต เป็นการจัดทำครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จำนวนสินค้าที่เพิ่มขึ้นใหม่ 53 รายการ
[สามารถเข้าชมสินค้าได้โดยคลิกที่นี่ .. Click here to see new products
enter image description here


การพัฒนาไทยตำบลดอทคอม สิงหาคม - กันยายน 2558
enter image description here
งานพัฒนาเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม ในระยะ 2 เดือน ประกอบด้วย  1. การพัฒนาระบบเพื่อให้สมาชิกไทยตำบล สามารถเข้าไปทำการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในส่วนของสมาชิกได้เอง เช่น การแก้ไขราคาสินค้า Update ข้อมูลการติดต่อ ทั้งนี้โดยทางไทยตำบล จะออก User Name และ Password ให้กับสมาชิก พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานให้

  2. เปิดให้บริการ ซื้อ - ขาย สินค้าโอทอปอีคอมเมิร์ซ ผ่านเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม โดยมีทีมงานของไทยตำบล คอยติดตามการสั่งซื้อ และช่วยประสานกับผู้ผลิตสินค้าโอทอปให้

  3. ดำเนินการจัดทำไทยตำบลดอทคอม ภาคภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาแปลข้อมูลที่จำเป็น เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทะยอยจัดทำไปเรื่อยๆ

  4. การปรับปรุงหน้าเว็บต่างๆ ให้สวยงามและใช้งานง่าย เช่น การปรับขนาดภาพสินค้าให้ใหญ่ขึ้น การจัดทำแบนเนอร์หัวข้อที่ต้องการเน้น

  5. ดำเนินการทางด้าน Social Media

ya