งาน OTOP City 2016

งาน OTOP City 2016 จัดที่อิมแพค เมืองทองธานี 18 - 26 ธ.ค. 59

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดการจัดงาน OTOP City 2016 ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน