สินค้า OTOP 4 ดาวใหม่ OPC 2559

ข้อมูลสินค้า OTOP 4 ดาว จากการคัดสรรปี 2559

ไทยตำบลดอทคอมเริ่มดำเนินการจัดทำข้อมูลสินค้า OTOP 5 ดาว จากการคัดสรรปี 2559 (OPC 2559) ซึ่งได้ประกาศผลแล้ว


ข้อมูลที่จัดทำได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการพัฒนาชุมน กระทรวงมหาดไทย โดยทีมงานไทยตำบลดอทคอมได้นำรูปภาพสินค้ามาตกแต่งปรับปรุงให้ดูสวยงามขึ้น ซึ่งการจัดทำ จะทะยอยทำไปเรื่อยๆ และมีขึ้นในหมวดสินค้ามาใหม่ประจำวัน และในหัวข้อ สินค้า OPTOP Product Champion 2559 และเริ่มดูได้จากวันที่ 2 ส.ค. 2559 โดยคลิกที่ http://www.thaitambon.com/event/161107085403/product