ประกาศ ปิดเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอม

ไทยตำบลดอทคอม ได้เปิดให้บริการข้อมูลต่างๆ โดยเน้นผลิตภัณฑ์โอทอป มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 22 ปีแล้ว

แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ข้อมูลและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถทำได้ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากเว็บไซต์ เช่น การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ประกอบกับผู้ผลิตสินค้าโอทอปจำนวนมากได้รับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์โดยไทยตำบลดอทคอมมานานจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีลูกค้าประจำ สามารถติดต่อซื้อขายกันได้โดยตรง ดังนั้น จึงลดการพึ่งพาเว็บไซต์ไปได้มาก ไทยตำบลดอทคอม ได้ดำเนินกิจการโดยเป็นเว็บไซต์เอกชนที่ไม่ได้รับการ Support ด้านค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานใดๆ ทางภาครัฐ ดังนั้นเมื่อประสบภาวะที่รายได้จากการลงโฆษณาและจากสมาชิกส่งเสริมการตลาดลดลง จึงไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ทางคณะผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโฟชิสเทค จำกัด จึงมีมติให้ทำการปิดบริษัทและยุติการดำเนินงานเว็บไซต์ ไทยตำบลดอทคอม โดยเว็บไซต์นี้จะหยุดให้บริการตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป