ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ใต้ทางด่วนเพลินจิต

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ใต้ทางด่วนเพลินจิต หรือ OTOP The Gallery ตั้งอยู่ใต้ทางด่วนเพลินจิต ตรงทางลงสุขุมวิท ใกล้ทางรถไฟ เป็นศูนย์ที่มีผู้คนเดินผ่านเป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์ที่จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ

จำหน่ายสินค้า

สินค้า OTOP จากทั่วจังหวัดต่างๆประเทศ

แผนที่