ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปใต้ทางด่วนสีลม (Silom OTOP Center) (ตลาดนัด ไทยช่วยไทย @สีลม)

ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปใต้ทางด่วนสีลม และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "ตลาดนัด ไทยช่วยไทย @สีลม"

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์สำหรับจัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ของทุกจังหวัด ในประเทศไทย รวมทั้ง กท.ม

การติดต่อ :
อีเมล silomotopcenter@gmail.com

เวลาเปิดทำการ : 10.00 - 21.00 น.
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์สำหรับจัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP ของทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร

จำหน่ายสินค้า

สินค้า OTOP จากทุกจังหวัด รวมทั้ง กท.ม โดยจัดเป็นคูหาๆละจังหวัด และมีการขายอาหารด้วย

แผนที่