ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai OTOP Center)

ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ณ อำเภอสันกำแพง เป็นศูนย์ขนาดใหญ่ ในบริเวณเดียวกัน มีอาคารสัมมนา และอาคารร้านค้า และมีที่จอดรถได้จำนวนมาก

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เป็นที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP (OTOP Tourism Villages)

จำหน่ายสินค้า

สินค้า OTOP จากทุกๆอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป