ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอป

ศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์พุแค (Saraburi OTOP Complex at Phukae)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าโอทอปของจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอื่นๆ 4 ภาค

จำหน่ายสินค้า

สินค้าโอทอปจากจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอื่นๆทั้ง 4 ภาค

แผนที่

สินค้าอีคอมเมิร์ซ