ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ .... Chiangmai OTOP e-Commerce

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ .... Chiangmai OTOP e-Commerce

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ .... Chiangmai OTOP e-Commerce

เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป

ติดต่อ :

โทร : 053 330100

อีเมล : otopchiangmaicenter@gmail.com

Line ID : otopcenter

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์โอทอป
เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 - 21.00 น.

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาไทย

การจัดการ

บริหารงานโดยคณะกรรมการ

แผนที่

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป