หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว กระบี่

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ (2555)

นุ่งผ้าปาเต๊ะ ชมหมู่บ้านสวยสุด น้ำผุดเริงร่าที่บ้านถ้ำเสือ กระบี่ บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ พื้นที่ตั้งหมู่บ้านถ้ำเสือในอดีตนั้น ถือว่าสถานที่แห่งนี้ยากแก่การเข้าถึง เนื่องจากเป็นป่าดิบเขตร้อนซึ่งมีส..