หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว กาญจนบุรี

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี (2555)

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช้อปปิ้งสุดยอด OTOP ที่ บ้านหนองขาว กาญจนบุรี บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนหนองขาวเป็นชุมชนเก่าแก่ เล่าขานมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านชุมชนหน..