หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว กาฬสินธุ์

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ (2551)

บ้านโพน วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา มนต์ขลังที่บ้านโพน กาฬสินธุ์ บ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ นั่นคือ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของชาวผู้ไทย ซึ่งเคยมีถิ่นฐานอยู่ ที่บริเวณ..