หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว จันทบุรี

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี (2551)

บ้านบางกะจะ จันทบุรี ดินแดนประวัติศาสตร์ แหล่งสละขึ้นชื่อ บ้านบางกะจะ หมู่ที่ 1,8,9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่มากไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ เพราะที่นี่คือ หนึ่งในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาติไ..