หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ฉะเชิงเทรา

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านคลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา(2553)

ตลาดโบราณ วิถีชีวิตริมน้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา บ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของตลาดโบราณนครเนื่องเขต เดิมเรียกบริเวณนี้ว่า “สี่แยกท่าไข่” เพราะเป็นบริเวณที่มีลำคลองตัดกันเป็นสี่แยก คือ คลองขวาง และคลองนครเนื่องเขต อันเป็นลำคลอง..