หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ชุมพร

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร (2554)

ไปทะเลบ้านเกาะพิทักษ์ ชุมพร ดำน้ำดูปะการังและหอยมือเสือ ความสุขที่อยู่แค่เอื้อม บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เดมิ เกาะพิทักษ์ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งอยู่ห่างจากผืนดิน ประมาณ 1,200 เมตร มีพื้นที่ 712..