หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ตรัง

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านเขากอบ จังหวัดตรัง (2552)

หอมกลิ่นไม้เทพธาโร ล่องธาราใต้พิภพ ที่บ้านเขากอบ เมืองตรัง บ้านเขากอบ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด บ้านเขากอบ ตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่อยู่ใกล้หนองน้ำ เรียกว่า หนองคล้าเขากอบเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด โดยเ..