หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว นครราชสีมา

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านหนองโสน จังหวัดนครราชสีมา (2552)

ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย งานฝีมือของบ้านหนองโสน นครราชสีมา บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2539 เมื่อนายสายัณห์ แพทย์จะโป๊ะ (ช่างอ๋อย..