หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว น่าน

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านหนองบัว จังหวัดน่าน (2555)

ความงามของวิถีชาวไทลื้อ แห่งบ้านหนองบัว เมืองน่าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2365 หรือประมาณ 180 ปี โดยสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้น สิบสองปันนา ในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของ ตนเองไว้อย่างมั่นคง ปัจจ..