หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2553)

ป่างาม น้ำตกสวย ที่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ประจวบคีรีขันธ์ บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 เดิมเป็น ห..