หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ปราจีนบุรี

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี (2556)

เสน่ห์แห่งต้นลาน ความงามเครื่องจักสานที่บ้านทับลาน ปราจีนบุรี บ้านทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพอากาศดีเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพัก..