หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ภูเก็ต

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต (2555)

กินน้ำพริกกุ้งเสียบ ชมธรรมชาติป่าโกงกางที่บ้านบางโรง ภูเก็ต บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ชุมชนบางโรง เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่มีชื่อว่าเ..