หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ลำพูน

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน (2553)

ผ้าฝ้ายทอมือ แสนงามที่บ้านดอนหลวง ลำพูน บ้านดอนหลวง หมู่ 7 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน บ้านดอนหลวง เป็นชุมชนชาวยองเก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2352 ในรัชสมัยของเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองยอง..