หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว สตูล

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านค่ายรวมมิตร จังหวัดสตูล (2553)

บ้านค่ายรวมมิตร หมู่บ้านหัตถกรรมฝาสานขึ้นชื่อสตูล บ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล บ้านค่ายรวมมิตร ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมฝาสานไม้ไผ่ ที่มีลวดลายสวยงามมากมาย มีความคงทน ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน..